Hotell med lange tradisjoner

Den første bosettinga på Heia lå 50m vest for den nåværende Heia Gjestegård. Det var Sigrid Opsal fra Gausdal og Hans Væren fra Grong som bygget seg en heim like ved Rausjøen i 1855. De fikk 4 barn.

Den yngste, Iver Samuel, ble værende på heimplassen. Han giftet seg med Gurine Gjevranplass fra Stod.

Samme slekt i 6 generasjoner

Den første bosettinga på Heia lå 50m vest for den nåværende Heia Gjestegård. Det var Sigrid Opsal fra Gausdal og Hans Væren fra Grong som bygget seg en heim like ved Rausjøen i 1855. De fikk 4 barn.
Den yngste, Iver Samuel, ble værende på heimplassen. Han giftet seg med Gurine Gjevranplass fra Stod.

I 1910 bygde de et større bolighus på stedet der gjestegården ligger i dag. De begynte med skysstasjon og overnatting for vegfarende. (i baren ved resepsjonen, kan en se den gamle tømmerveggen fra den gang) Det ble i tillegg drevet med jakt og fiske. Deres datter, Henriette, gift med Bernt Dravland fra Snåsa, overtok i 1919, utvidet og moderniserte, og hadde husdyr i tillegg.

Utvidet gjorde også neste generasjon, datter Gunvor, gift med Karl Duun fra Grong, da de overtok drifta i 1953. Da hadde turisttrafikken økt, og de slutta med gårdsdrifta. Vinterstid ble det holdt mange ski samlinger og skirenn. Deres datter, Ann Helen, giftet seg med Jarle Sandstad fra Snåsa. De overtok drifta i 1974. 2 år senere ble den nye E6 åpnet, og det ble klart for nye utvidelser over den gamle hovedvegen. Ny kro, spisesal, festsal, gjesterom og resepsjon. I 2004 overtok deres datter, Eli Ann og Jostein Kinderås fra Snåsa, driften av Heia Gjestegård. Arverekken har således gått fra jente til jente i de siste 4 generasjonene.

Nå, 170 år etter at Sigrid og Hans Heia etablerte seg, er det tippoldebarnet Karoline, mannen Anders og de tre ungene som regjerer etter at de kjøpte Heia i 2019.

Heia Ligger ved den gamle Pilgrimsleden mot Nidaros. Handelstrafikken over Heia i perioden 1840 til 1890: – om disse turene er det skrevet:

” Det var ikke saa sjelden i den tid reisen til Lofoten foregikk, at 10 til 20 hestelæs av lofotvarer gikk over til Snaasheia paa samme dag; ja, det hændte sig engang, at 21 skyss-hester med læss matte overnatte paa Heia paa grund af snefald og tungt føre.”

På Heia har det vært skysstasjon helt tilbake til 1900-talet og veikro fra starten på syttitalet.

Vertskapet Anders og Karoline med tre barn bor her på Heia. Resepsjonen er åpen fra 18- 22, og vi kan nås på 404 42 845